Sekretariat czynny:poniedziałek-czwartek
od 10:00 do 16:00
(+48) 32 781 42 45
Wszystkie terminy spotkań ustalane są indywidualnie, również poza godzinami pracy sekretariatu

Udzielamy także wideo-porad online, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

ROZPRAWY ORAZ POSIEDZENIA JAWNE – ZOSTAŁY ODWOŁANE.

INFORMUJEMY, IŻ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIAMI PREZESÓW KATOWICKICH SĄDÓW. W OKRESIE OD DNIA 13 MARCA 2020r. DO DNIA 31 MARCA 2020r. ROZPOZNANIE SPRAW SĄDOWYCH WSKAZANYCH NA WOKANDACH OBEJMUJĄCYCH ROZPRAWY ORAZ POSIEDZENIA JAWNE – ZOSTAŁO ODWOŁANE.

W celu ograniczenia skutków zdrowotnych i społecznych wirusa COVID-19 wprowadza się w budynku Sądów w Katowicach ograniczenia w zakresie obsługi interesantów do odwołania.


Do budynków wpuszczane będą tylko osoby do Biura Podawczego – po 1 osobie.


W sprawach ważnych i pilnych wskazany jest kontakt telefoniczny, elektroniczny bądź za pośrednictwem operatora pocztowego.

No Comments Yet.

Leave a comment