Sekretariat czynny:poniedziałek-czwartek
od 10:00 do 16:00
(+48) 32 781 42 45
Wszystkie terminy spotkań ustalane są indywidualnie, również poza godzinami pracy sekretariatu

O nas

Kancelaria została założona w 1988 roku

Kancelaria została założona w 1988 roku.

Kancelaria została założona w 1988 roku. W roku 2005

zmieniła siedzibę i przeniosła się do biura w katowickiej kamienicy przy ul.Andrzeja.
więcej

Do dnia dzisiejszego w kancelarii wykształciło się 26 aplikantów.

Kancelaria od początku otwarta jest na szkolenie absolwentów prawa. Adepci mają okazję obserwować pracę kancelarii, uczą się redagować pisma procesowa, poznają procedury sądowe, by kończąc szkolenie móc samodzielnie uczestniczyć w rozprawach. Najlepsi otrzymywali propozycję kontynuowania kariery w kancelarii.
więcej

Nasze zasady

1.

Zasada dbania o interes klienta.

Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

Uchwała NRA nr 2/XVIII/98 - Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) § 6

więcej

2.

Zasada godności zawodu.

Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej.

Uchwała NRA nr 2/XVIII/98 - Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) § 9
więcej

3.

Zasada konfliktu interesów.

Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.

Uchwała NRA nr 2/XVIII/98 - Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) § 22 pkt.a
więcej